Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Bitirme Ödevi/Tezi

 • Lisans Kazak Türkçesi Metin Aktarmaları - ll

 • Lisans Kazak Edebiyatı

 • Lisans Kazak Edebiyatı

 • Lisans Kazak Türkçesi

 • Lisans Bitirme Ödevi/Tezi

 • Lisans Tatar-Başkurt Edebiyatları

 • Lisans Rusça - ll

 • Lisans Tatar-Başkurt Edebiyatları

 • Lisans Kazak Türkçesi

 • Lisans Kazak Türkçesi Metin Aktarmaları - ll

 • Lisans Özbek Edebiyatı

 • Lisans Kazak Türkçesi Metin Aktarmaları - l

 • Lisans Rusça - lV

 • Lisans Rusça - ll

 • Lisans Kazak Türkçesi Metin Aktarmaları - l

 • Lisans Özbek Edebiyatı

 • Lisans Rusça - l

 • Lisans Rusça - l

 • Lisans Rusça - lII