Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Romanya Müslüman Türkler’xxinin Dini Eğitiminde Mecidiye Medresesi’nin Rolü

Türküye Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz, 4 - 07 October 2017, vol.2

Hz. Peygamber Dönemimde Hz. Ömer

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 03 November 2017

Mervan b. Muhammed Döneminde Harran

İslam Tarihi ve Medeniyetinde Harran, 5 - 07 May 2017

İmamiye Şiası Kaynaklarına Göre Hz. Aişe

Müminlerin Annesi Hz. Aişe, 29 - 30 April 2016

Abbasiler Döneminde Zekat Uygulaması

Tarihte ve Günümüzde Zekat Uygulamaları, İstanbul, Turkey, 3 - 04 December 2016

ROMANYA MÜSLÜMAN TÜRKLERİNİN DİNÎ EĞİTİMİNDE MECİDİYE MEDRESESİ NİN ROLÜ

13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 October 2015

vefa, sadakat, ve fedakarlık örneği hz. hatice

Hazreti Hatice Sempozyumu bildileri, Turkey, 01 January 2015

Books & Book Chapters

Emevi Devletinin Yıkılışı ve Temel Özellikleri

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti 3. Cilt, DEmircan, Adnan-, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.531-55, 2018

Osmanlılar ve Balkanlar

in: İslam Tarihi-2, Demircan, Adnan- Azimli, Mehmet, Editor, Bilimsel Araştırma Yayınları, Ankara, pp.337-361, 2018

Emeviler/ Mervaniler Dönemi,

in: İslam Tarihi-II, Ünce, Bayram, Editor, Svas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.1-107, 2018

Vefâ, Sadâkat ve Fedâkârlık Örneği Hz. hatice

in: Hz Hatice Sempozyum Bildirileri, Ali Aksu, Editor, Sivas Belediyesi Yayınları, Sivas, pp.17-38, 2015