Foreign Languages

English, C2 Mastery
Spanish, A2 Elementary

Research Areas

Pharmacology and Clinical Pharmacology

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Sivas Cumhuriyet University, Tıp Eğitimi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2017 - Continues
Assistant Professor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2011 - Continues
Expert, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2010 - 2011

Academic and Administrative Experience

Rektörlük Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Sivas Cumhuriyet University, Tıp Eğitimi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2016 - Continues
Erasmus Coordinator, Sivas Cumhuriyet University, Tıp Eğitimi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2016 - Continues
Vice Dean, Sivas Cumhuriyet University, Tıp Eğitimi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2015 - Continues
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Tıp Pr., 2013 - Continues
Performans Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Sivas Cumhuriyet University, Tıp Eğitimi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2011 - Continues
Ethics Committee Member, Sivas Cumhuriyet University, Tıp Eğitimi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2010 - Continues
Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi, Sivas Cumhuriyet University, Tıp Eğitimi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2010 - Continues

Courses

Etkili Sunum Yapma Teknikleri, Undergraduate, 2018 - 2019
Farmakolojik Araştırmalarda Bilgisayar Kullanımı, Postgraduate, 2019 - 2020
Etkili Sunum Yapma Teknikleri, Undergraduate, 2018 - 2019
Nörotransmitter ile Hücrelerarası İletişimin İleri Farmakolojisi, Doctorate, 2019 - 2020
Farmakoloji, Associate Degree, 2019 - 2020
Farmasötik Toksikoloji - II, Undergraduate, 2018 - 2019
Nörotransmitter ile Hücrelerarası İletişimin Temel Farmakolojisi, Postgraduate, 2018 - 2019
Temel Klinik Farmakoloji, Postgraduate, 2018 - 2019
Seminer, Postgraduate, 2019 - 2020
Literatür Araştırma ve Değerlendirmede İleri Teknikler, Doctorate, 2019 - 2020
Bilimsel Sunu ve Yazımda İleri Teknikler, Doctorate, 2018 - 2019
Uzmanlık Alan Dersi, Postgraduate, 2017 - 2018
Farmasötik Toksikoloji - I, Undergraduate, 2018 - 2019
Farmakovijilans, Doctorate, 2017 - 2018
Bilimsel Sunuda, Yazımda ve Literatür Değerlendirmede Temel Teknikler, Postgraduate, 2017 - 2018
Farmakolojide İleri Labaratuar Teknikleri, Doctorate, 2017 - 2018
Seminer, Doctorate, 2016 - 2017
Kemoterapötikler, Postgraduate, 2017 - 2018
Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi ve Ergonomi, Postgraduate, 2016 - 2017
Farmakolojide Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri, Doctorate, 2015 - 2016
Farmakoloji, Associate Degree, 2015 - 2016
Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi ve Ergonomi, Postgraduate, 2016 - 2017
Farmakoloji, Associate Degree, 2015 - 2016
Ders Kurulu - I, Undergraduate, 2016 - 2017
Farmakoloji, Undergraduate, 2015 - 2016
Temel Deneysel Farmakoloji ve Farmakolojide Labaratuar Teknikleri, Postgraduate, 2015 - 2016
Tıp Eğitiminde Bilgisayar Dersi, Undergraduate, 2014 - 2015
Santral Sinir Sistemi Farmakolojisinin Temelleri, Postgraduate, 2013 - 2014

Advising Theses

Altun A., Erkek beyaz Yeni Zelanda Tavşanında oral antidiyabetik ajanlar metformin, rosiglitazon ve repaglinid'in diyabetik anjiyopati üzerindeki etkilerinin araştırılması, Postgraduate, M.TAŞ(Student), 2018

Designed Lessons

Altun A., Makale Saati, Undergraduate, 2015 - 2016

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

ALTUN A., ERGÜL M., Project Supported by Higher Education Institutions, Karfilzomib ile Sisplatin Kombinasyonunun Nöroblastom Hücreleri Üzerindeki Olası Sinerjik Etkisinin Araştırılması, 2019 - Continues
ALTUN A., Project Supported by Higher Education Institutions, Atorvastatin ve Simvastatinin Bortezomib ile kombinasyonun Myeloma Hücre Hattı Üzerine Sitotoksik Etkilerinin İn vitro Karşılaştırılması, 2015 - Continues
ERGÜL M., ALTUN A., Project Supported by Higher Education Institutions, İmatinib benzeri tirozin kinaz inhibitörlerinin K562 lösemi hücre hattında hücre döngüsü, DNA hasarı ve apoptoz üzerine etkilerinin araştırılması, 2017 - 2018
ERGÜL M., ALTUN A., Project Supported by Higher Education Institutions, PLK1 inhibitörü ajanların meme ve beyin kanseri hücreleri üzerindeki antikanser etkilerinin araştırılması, 2017 - 2017
ALTUN A., Project Supported by Higher Education Institutions, Rho kinaz Sistemi Üzerine Etkili Ajanların Çeşitli Kanser Türlerinde Proliferasyon Migrasyon ve Anjiyogenez Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 2016 - 2017
ALTUN A., TUBITAK Project, Koroner Arter Hastalarında Orem in Öz Bakım Yetersizlik Kuramına Göre Yapılandırılan Eğitimin Öz Bakım Gücü ve Yaşam Kalitesine Etkisi, 2016 - 2017
KURT A., ALTUN A., Project Supported by Higher Education Institutions, DNA Etkileşimli Top Tipi Ftalosiyanin Molekülünün Meme Kanseri Fotodinamik Terapide Kullanılabilirliği, 2015 - 2016
ALTUN A., Project Supported by Higher Education Institutions, Sorafenib Lapatinib ve Bevacizumab ın Tiroid Medüller Kanser Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin Tek Başına ve Kombine Olarak Araştırılması, 2014 - 2016
ŞENCAN M., ALTUN A., Project Supported by Higher Education Institutions, Non Selektif COX İnhibitörü İndometazin ile Selektif COX 2 inhibitörü NS 398 in Bortezomib ile kombinasyonunun Myeloma Hücre Hattı Üzerine Olan Sitotoksik Etkilerinin İn Vitro Karşılaştırılması, 2015 - 2015
ALTUN A., Project Supported by Higher Education Institutions, KML ve AML Hücre Kültürü Hücreleri Üzerine Statin Uygulanmasının Hücre Proliferasyonuna Etkisi, 2014 - 2015
SARAÇ B., ALTUN A., Project Supported by Higher Education Institutions, Ağrı patogenezinde rol alan FAAH ve COX yolaklarını hedef alan ajanların analjezik etkinliklerinin araştırılması, 2014 - 2015
ALTUN A., SARAÇ B., Project Supported by Higher Education Institutions, Oleandrinin Aldosteron Varlığında Çeşitli Kanser Hücreleri Üzerinde Sitotoksik Etkisi, 2013 - 2014
ALTUN A., Project Supported by Higher Education Institutions, İnvitro Glioblastom ve Nöroblastom Hücre Kültürlerinde Anti Epileptiklerin Mitotik Ploriferasyon Üzerine Etkileri, 2012 - 2013
ALTUN A., Project Supported by Higher Education Institutions, Testis Torsiyonu Detorsiyonu Stresi ve Omeprazolün Koruyucu Etkisinin İncelenmesi, 2011 - 2012
ALTUN A., Project Supported by Higher Education Institutions, Kolon Kanseri Modelinde Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü VEGF Nitrik Oksit NO ve Sikloosijenaz COX Sistemlerini Hedef Alan İlaçların Antitümoral Etkinliklerinin Tek Başlarına ve Kombine Olarak Araştırılması, 2010 - 2012
ALTUN A., Project Supported by Higher Education Institutions, Absans epilepsili sıçanlarda L tipi kalsiyum kanallarının epileptogenezdeki rolü, 2009 - 2010
ALTUN A., Project Supported by Higher Education Institutions, T ve N tipi kalsiyum kanal blokörlerinin WAG Rij sıçanlarda EEG ve epizodik hafıza üzerine eş zamanlı etkilerinin araştırılması, 2009 - 2010

Activities in Scientific Journals

e-Cumhuriyet Tıp Dergisi (elektronik), First Editor, 2019 - Continues

Scientific Refereeing

Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Sivas Cumhuriyet University, Turkey, January 2019

Edit Congress and Symposium Activities

International Congress of University of Pristina Mitrovica Kosova, Invited Speaker, Mitroviça, Kosova, 2019
International Dermatology and Dermatopathology and Esthetics Congress, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2019

Citations

Total Citations (WOS):275
h-index (WOS):9