Yabancı Diller

İngilizce, C2 Ustalık
İspanyolca, A2 Temel

Araştırma Alanları

Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2011 - Devam Ediyor
Uzman, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2010 - 2011

Akademik İdari Deneyim

Rektörlük Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2016 - Devam Ediyor
Erasmus Koordinatörü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2016 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2015 - Devam Ediyor
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Tıp Pr., 2013 - Devam Ediyor
Performans Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2011 - Devam Ediyor
Etik Kurul Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2010 - Devam Ediyor
Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2010 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Etkili Sunum Yapma Teknikleri, Lisans, 2018 - 2019
Farmakolojik Araştırmalarda Bilgisayar Kullanımı, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Etkili Sunum Yapma Teknikleri, Lisans, 2018 - 2019
Nörotransmitter ile Hücrelerarası İletişimin İleri Farmakolojisi, Doktora, 2019 - 2020
Farmakoloji, Ön Lisans, 2019 - 2020
Farmasötik Toksikoloji - II, Lisans, 2018 - 2019
Nörotransmitter ile Hücrelerarası İletişimin Temel Farmakolojisi, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Temel Klinik Farmakoloji, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Seminer, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Literatür Araştırma ve Değerlendirmede İleri Teknikler, Doktora, 2019 - 2020
Bilimsel Sunu ve Yazımda İleri Teknikler, Doktora, 2018 - 2019
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Farmasötik Toksikoloji - I, Lisans, 2018 - 2019
Farmakovijilans, Doktora, 2017 - 2018
Bilimsel Sunuda, Yazımda ve Literatür Değerlendirmede Temel Teknikler, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Farmakolojide İleri Labaratuar Teknikleri, Doktora, 2017 - 2018
Seminer, Doktora, 2016 - 2017
Kemoterapötikler, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi ve Ergonomi, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Farmakolojide Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri, Doktora, 2015 - 2016
Farmakoloji, Ön Lisans, 2015 - 2016
Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi ve Ergonomi, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Farmakoloji, Ön Lisans, 2015 - 2016
Ders Kurulu - I, Lisans, 2016 - 2017
Farmakoloji, Lisans, 2015 - 2016
Temel Deneysel Farmakoloji ve Farmakolojide Labaratuar Teknikleri, Yüksek Lisans, 2015 - 2016
Tıp Eğitiminde Bilgisayar Dersi, Lisans, 2014 - 2015
Santral Sinir Sistemi Farmakolojisinin Temelleri, Yüksek Lisans, 2013 - 2014

Yönetilen Tezler

Altun A., Erkek beyaz Yeni Zelanda Tavşanında oral antidiyabetik ajanlar metformin, rosiglitazon ve repaglinid'in diyabetik anjiyopati üzerindeki etkilerinin araştırılması, Yüksek Lisans, M.TAŞ(Öğrenci), 2018

Tasarladığı Dersler

Altun A., Makale Saati, Lisans, 2015 - 2016

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ALTUN A., ERGÜL M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Karfilzomib ile Sisplatin Kombinasyonunun Nöroblastom Hücreleri Üzerindeki Olası Sinerjik Etkisinin Araştırılması, 2019 - Devam Ediyor
ALTUN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Atorvastatin ve Simvastatinin Bortezomib ile kombinasyonun Myeloma Hücre Hattı Üzerine Sitotoksik Etkilerinin İn vitro Karşılaştırılması, 2015 - Devam Ediyor
ERGÜL M., ALTUN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İmatinib benzeri tirozin kinaz inhibitörlerinin K562 lösemi hücre hattında hücre döngüsü, DNA hasarı ve apoptoz üzerine etkilerinin araştırılması, 2017 - 2018
ERGÜL M., ALTUN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, PLK1 inhibitörü ajanların meme ve beyin kanseri hücreleri üzerindeki antikanser etkilerinin araştırılması, 2017 - 2017
ALTUN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Rho kinaz Sistemi Üzerine Etkili Ajanların Çeşitli Kanser Türlerinde Proliferasyon Migrasyon ve Anjiyogenez Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 2016 - 2017
ALTUN A., TÜBİTAK Projesi, Koroner Arter Hastalarında Orem in Öz Bakım Yetersizlik Kuramına Göre Yapılandırılan Eğitimin Öz Bakım Gücü ve Yaşam Kalitesine Etkisi, 2016 - 2017
KURT A., ALTUN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, DNA Etkileşimli Top Tipi Ftalosiyanin Molekülünün Meme Kanseri Fotodinamik Terapide Kullanılabilirliği, 2015 - 2016
ALTUN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sorafenib Lapatinib ve Bevacizumab ın Tiroid Medüller Kanser Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin Tek Başına ve Kombine Olarak Araştırılması, 2014 - 2016
ŞENCAN M., ALTUN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Non Selektif COX İnhibitörü İndometazin ile Selektif COX 2 inhibitörü NS 398 in Bortezomib ile kombinasyonunun Myeloma Hücre Hattı Üzerine Olan Sitotoksik Etkilerinin İn Vitro Karşılaştırılması, 2015 - 2015
ALTUN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KML ve AML Hücre Kültürü Hücreleri Üzerine Statin Uygulanmasının Hücre Proliferasyonuna Etkisi, 2014 - 2015
SARAÇ B., ALTUN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ağrı patogenezinde rol alan FAAH ve COX yolaklarını hedef alan ajanların analjezik etkinliklerinin araştırılması, 2014 - 2015
ALTUN A., SARAÇ B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Oleandrinin Aldosteron Varlığında Çeşitli Kanser Hücreleri Üzerinde Sitotoksik Etkisi, 2013 - 2014
ALTUN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İnvitro Glioblastom ve Nöroblastom Hücre Kültürlerinde Anti Epileptiklerin Mitotik Ploriferasyon Üzerine Etkileri, 2012 - 2013
ALTUN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Testis Torsiyonu Detorsiyonu Stresi ve Omeprazolün Koruyucu Etkisinin İncelenmesi, 2011 - 2012
ALTUN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kolon Kanseri Modelinde Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü VEGF Nitrik Oksit NO ve Sikloosijenaz COX Sistemlerini Hedef Alan İlaçların Antitümoral Etkinliklerinin Tek Başlarına ve Kombine Olarak Araştırılması, 2010 - 2012
ALTUN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Absans epilepsili sıçanlarda L tipi kalsiyum kanallarının epileptogenezdeki rolü, 2009 - 2010
ALTUN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, T ve N tipi kalsiyum kanal blokörlerinin WAG Rij sıçanlarda EEG ve epizodik hafıza üzerine eş zamanlı etkilerinin araştırılması, 2009 - 2010

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

e-Cumhuriyet Tıp Dergisi (elektronik), Baş Editör, 2019 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Ocak 2019

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

International Congress of University of Pristina Mitrovica Kosova, Davetli Konuşmacı, Mitroviça, Kosova, 2019
International Dermatology and Dermatopathology and Esthetics Congress, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2019

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):275
h-indeksi (WOS):9