Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erzincan ve Çevresinde Mengücekliler Dönemi İlmi Hayat ve İlim Adamları

ULUSLARARASI ERZİNCAN TARİHİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, pp.318-328

FÜTÜVVETNÂMELERİN IŞIĞINDA AHİ BİRLİKLERİNİN SİYASÎ VE ASKERÎ YÖNÜ

IV. ULUSLARARASI AHİLİK SEMPOZYUMU, Kırşehir, Turkey, 27 - 28 September 2018, vol.1

ANADOLU’DAKİ MOĞOL İSTİLALARINA KARŞI AHİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARI

ULUSLARARASI 2. TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ/SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 7 - 09 December 2018, vol.4, pp.1-576

ORTAÇAĞ KAYNAKLARINDA ÜSKÜDAR

4.MİLLETLERARASI ŞEHİR TARİHİ YAZARLARI KONGRESİ/SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.1-700

Kösedağ Savaşı Öncesi ve Sonrasında Moğol-Ermeni Münasebetleri

1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolunun Moğollar Tarafından İşgali Uluslararası Şurası/ Sempozyumu, Sivas, Turkey, 10 December 2017, pp.15

Sahip Ataoğullarının Diğer Devlet ve Beyliklerle olan ilişkilerinin genel seyri

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu -IV Sahip Ataoğulları ve Turgutoğulları, 1 - 03 December 2017, pp.68

Haçlı Seferlerinde Bolvadin ve çevresi

Uluslararası Bolvadin Sempozyumu, 13 - 15 October 2017, pp.171

Ege Adalarının Aydınoğulları İle Bizans İlişkilerine Etkisi

Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 19 - 20 October 2017, pp.25

Anadolu nun Türkleşme Sürecine Anadolu da Kurulanİlk Türk Beyliklerinin Katkıları

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 December 2016, vol.4, pp.447-456

RAMAZANOĞULLARI BEYLİĞİNİNOSMANLI VE MEMLÜKLÜLER ARASINDA İZLEDİĞİ SİYASİ DENGE POLİTİKASI

ULUSLARARASI ORTA ANADOLU VE AKDENİZ BEYLİKLERİ SEMPOZYUMU-3, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.31

Çukurova Bölgesinde Haçlı Ermeni Mücadeleleri

III. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu, Konya, Turkey, 8 - 10 April 2016, pp.10-11

Books & Book Chapters

Çukurova Bölgesinde Haçlı-Ermeni Mücadeleleri

in: Türk Tarihine Dair Yazılar -III, Alpaslan DEMİR-Tuba TOMBULOĞLU-Eralp ERDOĞAN-Ömer DÜZBAK AR, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.27-36, 2018

Ahilerin Moğollar İle Mücadelesi

in: Türk’ün Anadolu Tarihinde Bir Dönüm Noktası 1243 KÖSEDAĞ SAVAŞI ve Anadolu’nun Moğollar Tarafından İşgali, Abdullah KAYA, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası, Sivas, pp.393-414, 2018

Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu (330-1453)

in: Orta Çağ Tarihi, Selim Hilmi ÖZHAN, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.519-552, 2016

Metrics

Publication

27

Project

1

Thesis Advisory

7