Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2000 - Continues Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

Courses

 • Undergraduate Klasik Mantık

 • Undergraduate Bitirme Tezi

 • Undergraduate Bitirme Tezi

 • Undergraduate İnsan Felsefesi

 • Undergraduate Modern Mantık

 • Undergraduate Bilim Felsefesi

 • Undergraduate İnsan Felsefesi

 • Undergraduate Modern Mantık - I (Önermeler)

 • Undergraduate Modern Mantık - II (Yüklemler)

 • Undergraduate Modern Mantık

 • Undergraduate Modern Mantık - I (Önermeler)

 • Undergraduate Eleştirel Düşünme

 • Undergraduate Bilim Felsefesi

 • Undergraduate Eleştirel Düşünme

 • Undergraduate Bilim Felsefesi

 • Undergraduate Klasik Mantık

 • Undergraduate Modern Mantık - II (Yüklemler)

 • Undergraduate Eleştirel Düşünme

 • Undergraduate Bilim Felsefesi

 • Undergraduate Klasik Mantık

 • Undergraduate Modern Mantık - I

 • Undergraduate Modern Mantık

 • Undergraduate Eleştirel Düşünme

 • Undergraduate İnsan Felsefesi

 • Undergraduate Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Kullanımı

 • Undergraduate Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Kullanımı

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Undergraduate Analitik Felsefe

 • Undergraduate Analitik Felsefe

 • Undergraduate Klasik Mantık

 • Undergraduate Klasik Mantık

 • Undergraduate Okul Öncesi Çocuk Gelişimi

 • Undergraduate Felsefeye Giriş

 • Undergraduate Öğrenme Kuramları

 • Undergraduate Felsefeye Giriş

 • Undergraduate Akıl Yürütme, Diyalog ve Felsefe

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

 • Undergraduate Akıl Yürütme, Diyalog ve Felsefe

 • Undergraduate Bilim Felsefesi

 • Undergraduate Felsefeye Giriş

 • Undergraduate Bilgisayar - II

 • Undergraduate Bilgisayar - II

 • Undergraduate Felsefi Antropoloji

 • Undergraduate Bilgisayar - I

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

 • Undergraduate Çevre Etiği

 • Undergraduate Bilgisayar - II

 • Undergraduate Sanat Felsefesi Ve Estetik

 • Undergraduate Bilgisayar - I

 • Undergraduate Evrim Kuramı ve Felsefe

 • Undergraduate Sanat Felsefesi

 • Undergraduate Eleştirel Düşünme ve Dil

 • Undergraduate Modern Mantık

 • Undergraduate Bilgisayar - I

 • Undergraduate Sanat Felsefesi

 • Undergraduate Bilgisayar - I

 • Undergraduate Platon Okumaları

 • Undergraduate Bilgisayar - I

 • Undergraduate Eleştirel Düşünme ve Dil

 • Undergraduate Platon Okumaları

 • Undergraduate Bilim Felsefesi

 • Undergraduate Genel Felsefi Terim Bil.

 • Undergraduate Genel Felsefi Terim Bil.

 • Undergraduate Sanat Felsefesi I

 • Undergraduate Mantık Tarihinden Kesitler

 • Undergraduate Mantık (Seçmeli)

 • Undergraduate Mantık

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Undergraduate Mantık (Seçmeli)

 • Undergraduate Evrim Teorisi Ve Felsefe

 • Undergraduate Mantık

 • Undergraduate İnsan Hakl. ve Demokrasi Eğ.(Seçmeli)

 • Undergraduate Türkiye De Felsefe Çalışmaları

 • Undergraduate Müzik Estetiği ve Eleştirisi

 • Undergraduate Felsefi Antropoloji

 • Undergraduate İnsan Haklarının Felsefi Temelleri

 • Undergraduate Eğitim Felsefesi (Seçmeli)

 • Undergraduate Sanat Felsefesi - II

 • Undergraduate Estetik - II

 • Undergraduate Sanat Felsefesi

 • Undergraduate Eğitim Felsefesi (Seçmeli)

 • Undergraduate Genel Felsefi Terim Bilgisi