Üstün zekâ/yetenekli ve normal öğrencilerde insani değerler, duyarlı sevgi, sosyal güven ve memnuniyet düzeylerinin karşılaştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Kütahya Dumlupinar University, Graduate School Of Educatıonal Scıences, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: ADNAN ÖZBEY

Consultant: Hakan Sarıçam