Kümeleme analizinde yapay sinir ağlarının küme geçerlilik indeksi olarak kullanılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2018

Student: HATİCE MALKOÇ

Supervisor: NECATİ ALP ERİLLİ