Perkütan nefrolitotomi yapılan vakalarda levobupivakainle yapılan torakal paravertebral bloğun postoperatif ağrı ve morfin tüketimi üzerine etkisi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2011

Student: KORAY AK

Supervisor: SİNAN GÜRSOY