Sivas bölgesinde anjiyografik olarak koroner arter hastalığı saptanmış olgularda koroner arter hastalığı risk faktörlerinin bölgesel dağılımı


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2003

Student: SERDAR DEĞER

Supervisor: OKAN ONUR TURGUT