Pre-emptif uygulanan intravenöz, spinal ve epidural morfinin erken postoperatif analjezi ve stres yanıt üzerine etkileri


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2005

Student: HAKAN AYVAZ

Supervisor: SİNAN GÜRSOY