Al-Si esaslı fonksiyonel derecelendirilmiş ve derecelendirilmemiş silindirik parçaların sonlu elemanlar yöntemiyle analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet University, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: FATİH CİVELEK

Supervisor: Cem Ertek

Abstract:

Fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme (FDM)'ler dereceli yapıları nedeniyle spesifik özelliklere sahiptirler. Bu malzemeler pek çok alanda kullanılmaktadır, özellikle termal bariyer uygulamalarında yaygın olarak tercih edilmektedir. FDM'lerin imalatı için pek çok farklı yöntem kullanılabilir. Silindirik parçaların fonksiyonel derecelendirilmiş bir yapıda imalatı için santrifüj döküm yöntemi oldukça uygun bir metottur. Bu çalışmada, malzeme olarak Al-Si alaşımı seçilmiştir. İç yüzeyinde %32 (hacimsel oran), dış yüzeyinde %8,5 Si içeren fonksiyonel derecelendirilmiş silindirik parçanın ve %22 Si içeren derecelendirilmemiş (homojen) silindirik parçanın sonlu elemanlar yöntemiyle analizleri yapılmıştır. Bu parçaların boyutları (iç çap 74 mm; et kalınlığı 6 mm ve boyu 165 mm), 2012-2016 yılları arasında Türkiye'de en çok satılan benzinli binek araçların silindir boyutları dikkate alınarak belirlenmiştir. Silindirik parçalar aynı ısıl yüke ve aynı aşınma koşullarına maruz bırakılmıştır. Isıl genleşme sonucu oluşan en yüksek Von Mises gerilmesi fonksiyonel derecelendirilmiş parça için 47,526 MPa, derecelendirilmemiş parça için ise 95,487 MPa olarak bulunmuştur. Aşınma analizi sonucu ise fonksiyonel derecelendirilmiş parçanın aşınma oranının derecelendirilmemiş parçanınkinden yaklaşık %14 daha az olduğu tespit edilmiştir.