Taksim Atatürk kitaplığı k.700 numaradaki şiir mecmûʿası (49b-104b varakları arası transkripsiyonlu metin ve inceleme )


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: HAFİZE KANTIK

Supervisor: Hakan Yekbaş