Sivas ve ilçelerindeki neonatal buzağı ishalleri etiyolojisinin hızlı test kiti ile belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: CANAN CANER KÜLİĞ

Consultant: Alparslan Coşkun