Kentleşmenin Kayısı Yetiştiriciliğine Etkilerinin Kentsel Büyüme Simülasyon Modelleri İle Araştırılması: Malatya Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: Furkan Özal Karakaş

Supervisor: İsmail Ercüment Ayazlı