Kitâb-ı Âdâb-nâme-i Pend-i İntihâb (117a-248b) (Transkripsiyonlu Metin-İnceleme)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Elif Çirci

Supervisor: Mustafa Sefa Çakır