Dış ticaretin finansmanında ticari bankalar: Türk bankacılık sektörü üzerine bir inceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2014

Student: MUSTAFA ALİ KARACA

Supervisor: NAZIM ÖZTÜRK