Fenilüre içeren siyanopiridin türevlerinin sentezi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2018

Student: AYŞEGÜL DİNÇER

Consultant: HAYREDDİN GEZEGEN