Öğretmenlerin iş tatminine etki eden faktörlerin lojistik regresyonla belirlenmesi ve Sivas ili merkezindeki Milli Eğitim okullarında bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2011

Student: GÖKHAN EĞİLMEZ

Supervisor: HÜDAVERDİ BİRCAN