Kangal Köpeği Populasyonunda Dizileme Yoluyla Genotiplendirme (GBS) Yöntemi Kullanılarak Genetik Varyasyonun Belirlenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: İNANÇ BARAL

Supervisor: Naci Değerli