Medikal turizmin kurumsal yeterliliğinin ve potansiyelinin hekim görüşleriyle değerlendirilmesi: Samsun ili örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Turizmi İşletmeciliği Anabilim Dalı (Disip. Ararsı), Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: YAŞAR DEMİR

Consultant: Erkan Sağlık