Güzel sanatlar eğitimi bölümü öğrencilerinin düşünme stillerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: DİDEM AKAR

Consultant: Duygu Ulusoy Yılmaz