Fuzzy, rough ve soft kümeler ile topolojileri üzerine


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2010

Student: SERKAN ATMACA

Supervisor: İDRİS ZORLUTUNA