Muhasebe hata ve hilelerinin muhasebe bilgi sistemi üzerine etkileri ve meslek mensuplarının muhasebe hata ve hilelerine bakış açılarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma: Sivas örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MUHSİN BAYRAKDAR

Supervisor: Said Alpagut Şenel