MEBENDAZOLÜN KANSERLİ HÜCRELERDE APOPTOTİZ İNDÜKLEYİCİ VE TUBULİN İNHİBİSYONU YAPICI ETKİLERİ BAKIMINDAN, PACLİTAXEL VE VİNCRİSTİN İLE KARŞILAŞTIRILMASI


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Ve Toksikoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2018

Student: MAHMUT ŞAHİN

Supervisor: HAKİ KARA