Chalcalburnus chalcoides populasyonunun (Tödürge Gölü, Zara-Sivas) ekto ve endo parazitlerinin mevsimsel değişimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer, Turkey

Approval Date: 2006

Student: MAHİR YILDIRIM

Consultant: BÜLENT ÜNVER