Bankacılık sektöründe müşteri memnuniyeti ve sadakati arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi: Sivas ili örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2014

Student: SERCAN CENGİZ

Supervisor: HÜDAVERDİ BİRCAN