Antiaritmik ilaçların (Amiodaron, Digoksin, Metoprolol, Diltiazem ) anjiyogenez üzerine etkilerinin koriyoallantoyik membran modeli üzerinde karşılaştırılması


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: AHMET TURHAN KILIÇ

Supervisor: Şinasi Manduz