Deksmedetomidin varlığında propofol, tiyopental sodyum, midazolam ve ketaminin izole rat aortasına etkileri


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2007

Student: HASAN ÖRGEN

Supervisor: SİNAN GÜRSOY