Şer'iyye sicillerine göre xıx. yüzyılın ilk yarısında Trabzon'da gayrimüslimler(1800-1850)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2007

Student: HÜLYA AKBULUT

Consultant: ÖMER DEMİREL