Delaminasyon hasarının tabakalı kompozit malzemelerin mekanik davranışı üzerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2011

Student: FATİH DARICIK

Consultant: ZÜLEYHA ASLAN