SAĞLIK TURİZMİNDE DİJİTAL İLETİŞİM: JCIAKREDİTASYONU ALMIŞ HASTANELER ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Turizmi İşletmeciliği Anabilim Dalı (Disip. Ararsı), Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: GÜLSÜM MESCİ

Consultant: Erkan Sağlık