Hepatik lipaz gen (HL) polimorfizminin en yaygın varyantının Türk populasyonunda genel dağılımının araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2010

Student: DİDEM SEGAH AKSÜT

Supervisor: NACİ DEĞERLİ