Memlükler Dönemindeki müsta'rib Türk tarihçilerin eserlerindeki Türkçe kelimeler: Tarihu'l Fahiri örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Arabic

Student: MOHAMMAD AJGHIF

Consultant: Mustafa Kayapınar