Mülkiyet yapısının kentsel büyümeye etkisinin simülasyon ile araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: AHMET EMİR YAKUP

Supervisor: İsmail Ercüment Ayazlı