Keşanlı Zihnî Divânı (İnceleme-Tenkitli metin)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2015

Student: MUSTAFA HAN

Supervisor: HAKAN YEKBAŞ