Academic and Administrative Experience

Courses

 • Postgraduate Fen Eğitiminde Pedagojik İçerik Bilgisi

 • Postgraduate Fen Eğitiminde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Mat.Tasarımı

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Fen Konularındaki Kavram Yanılgıları ve Çözüm Yöntemleri

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Undergraduate Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları - II

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Postgraduate Fen Eğitiminde Pedagojik İçerik Bilgisi

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Fen Konularındaki Kavram Yanılgıları ve Çözüm Yöntemleri

 • Undergraduate Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları - II

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Postgraduate Fen Eğitiminde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması - I

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Mat.Tasarımı

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması - I

 • Undergraduate Karakter ve Değerler Eğitimi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları - I

 • Undergraduate Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • Undergraduate Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları - I

 • Undergraduate Genel Fizik Lab - II

 • Undergraduate Program Geliştirme ve Öğretimi

 • Undergraduate Eğitim Bilimine Giriş

 • Undergraduate Sınıf Yönetimi

 • Undergraduate Fen Bilgisi Laboratuvar Uyg. II

 • Undergraduate Matematik Öğretimi II

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması - II

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Genel Fizik Lab - I

 • Undergraduate Matematik Öğretimi - II

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli Fen Eğitimi

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yön. (Seçmeli)

 • Undergraduate Matematik Öğretimi - I

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Genel Fizik - I

 • Undergraduate Genel Fizik

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Fen ve Teknoloji Lab. Uyg. II

 • Undergraduate Fen ve Teknoloji Lab. Uyg. II

 • Undergraduate Fen Teknoloji ve Toplum

 • Undergraduate Fen ve Teknolojide Kavram Yanılgıları

 • Undergraduate Fen Bilgisi Laboratuvar Uyg. I

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Genel Fizik

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Matematik Öğretimi I

 • Undergraduate Fen ve Teknoloji Lab. Uyg. I

 • Undergraduate Fen Bilgisi Laboratuvar Uyg. I

 • Undergraduate Fen ve Teknoloji Lab. Uyg. I

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Fen Bilimlerinde Özel Konular I

 • Undergraduate Fen Bilgisi Lab. Uygulamaları I

 • Undergraduate Fen Teknoloji Ve Toplum

 • Undergraduate Seçmeli I (Bil. Des. Fen Bil. Eğt.)

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yön. (Seçmeli)

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Seçmeli)

 • Undergraduate Fen Bilgisi Laboratuvar Uyg. II

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Seçmeli)

 • Undergraduate Fen Bilimleri Öğretimi

 • Undergraduate Fizik I

 • Undergraduate Fen Bilimleri Öğretimi

 • Undergraduate Fizik II

 • Undergraduate Genel Fizik

 • Undergraduate Fizik I

 • Undergraduate Genel Fizik

 • Undergraduate Fen Bil. Lab. Uygulamaları II

 • Undergraduate Fizik II

 • Undergraduate OÖ. Fen Öğretimi

 • Undergraduate OÖ. Fen Öğretimi

 • Undergraduate Bilgisayar