Education Information

Dissertations

  • 2016 Doctorate

    Karbonik anhidraz enziminin deinococcus radiodurans’xxdan klonlanması, ekspresyonu ve biyokimyasal karakterizasyonu

    Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr)

  • 2012 Postgraduate

    Sivas ve Tokat illerinde tüketime sunulan açık sütlerde ve süt ürünlerinde Brucella antikorlarının ELISA yöntemiyle araştırılması ve Brucella melitensıs ve Brucella abortus’xxun kefirdeki yaşam sürelerinin tayini

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü