Education Information

Education Information

 • 2007 - 2014 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Health Scıences, Turkey

 • 2000 - 2006 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Sığır embriyosunun in vitro üretimi ve vitrifikasyonunda sitokin (LIF) ve büyüme faktörünün (IGF-1) etkileri

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Health Scıences