Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Leucemia inhibitory factor; investigating the time-dependent effect on viability of vitrified bovine embryos

REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS, vol.52, no.6, pp.1113-1119, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effect of macromolecule and growth factor combinations on in vitro development of bovine embryos

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.39, no.3, pp.308-313, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Can Sequential Human Embryo Culture Media be Used in Bovine in vitro Embryo Culture?

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.20, no.1, pp.149-153, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kangal Akkaraman koçlarında bazı androlojik özelliklerin belirlenmesi

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, vol.92, no.2, pp.121-131, 2021 (Other Refereed National Journals)

Boğalarda infertilite

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2019, no.1, pp.1-5, 2019 (Other Refereed National Journals)

Köpek Spermasının Saklanması

Tr Klinikleri, vol.2018, pp.24-31, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Boğa Sperması Seçiminde Mastitis Kriteri

Tr Klinikleri, vol.2018, pp.72-78, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Kangal Köpeği Spermasının Ticari Sulandırıcı (CaniPlus Freeze) Kullanılarak Dondurulması

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.32, no.1, pp.17-21, 2018 (Other Refereed National Journals)

Mandalarda Üreme ve Üreme Performansının Arttırılmasına Yönelik Yaklaşımlar

Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Özel Dergisi, vol.3, no.2, pp.138-145, 2017 (National Non-Refereed Journal)

A Review of In Vitro Culture Systems in Bovine Reproductive Biotechnologies

Journal of Veterinary Research and Animal Husbandry, vol.1, no.1, pp.101, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KOÇ TESTİSLERİNİN ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ

Akdeniz 3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 18 October 2020

Koç Spermasının Muayenesinde Elektron Mikroskopisinin Etkinliğinin Araştırılması

2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019

Seminal Plazmanın Teke Spermasından Yüksek Devirle Uzaklaştırılmasının Uzun Süreli Saklamaya Etkisi

9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Hatay, Turkey, 5 - 09 September 2018

Kangal Irkı Köpeklerin Spermalarının Kriyoprezervasyonunda Sığır Serum Albüminin Etkisi

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.14

Performance of spermvital technology on pregnancy rate in repeat breeder dairy cows

DVG Vet Congress Berlin, Estrel Convention Center, 09. bis 12. Novemver 2017, Berlin, Germany, 9 - 12 November 2017, pp.120-121

Manda (Bubalus bubalis) Oositlerinin Maturasyonunda Sığır Serum Albümininin Etkisi

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi”, Muğla, Turkey, 12 - 15 October 2017

Lösemi İnhibitör Faktörün Kültüre Katılma Zamanlamasının Vitrifiye Edilen Sığır Embriyolarının Kalitesi Üzerine Etkisi

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi”, Muğla, Turkey, 12 - 15 October 2017

BOĞA SPERMASININ FARKLI ANTİOKSİDANLARLA İNKUBASYONUNUN ÇÖZÜM SONU MOTİLİTEYE ETKİSİ

8. ULUSAL REPRODÜKSİYON VE SUNİ TOHUMLAMA BİLİM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2016, pp.75

FARKLI ŞEKER İLAVELERİNİN DONDURULUP ÇÖZDÜRÜLEN KANGAL KÖPEĞİ SPERMASI MOTİLİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

8. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2016, pp.79

Effect of leukemia inhibitory factor LIF on cell allocation and morphology of in vitro bovine embryos

7. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Turkey, 28 - 30 May 2015

Spermanın saklanmasında düşük yoğunluklu lipoproteinlerin LDL rolü

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Turkey, 1 - 04 July 2013

Sperm Hücrelerinin Liyofilizasyonu

VI. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

Balarılarında Bazı Reprodüktif Parametreler ve Suni Tohumlama

V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Turkey, 1 - 04 October 2009

Books & Book Chapters

Boğalarda İnfertilite

in: Erkek Hayvanlarda İnfertilite ve Çözüme Yönelik Güncel Yaklaşımlar, Prof. Dr. Mesut ÇEVİK, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.1-5, 2019

Köpek Spermasının Saklanması

in: Evcil Hayvanların Spermasının Saklanmasında Son Gelişmeler, SAVAŞ YILDIZ, Editor, ORTADOĞU REKLAM TANITIM YAYINCILIK TURİZM EĞİTİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Ankara, pp.24-31, 2018