Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Is There a Relation Between Vitamin B-12 Levels and Headaches in Children and Adolescents?

IZMIR DR BEHCET UZ COCUK HASTANESI DERGISI, vol.11, no.1, pp.73-79, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AN INCIDENTAL DIAGNOSIS OF MORGAGNI HERNIA

4.Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, Turkey, 22 - 24 February 2018

An incidental Diagnosis of Morgagni Hernia

4. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Turkey, 22 - 24 February 2018

A Characteristic Rash: Erythema Multiforme

4. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Turkey, 22 - 24 February 2018

Güvenli Bir İlaç ile Zehirlenme: Montelukas

5. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi, Turkey, 10 - 14 April 2016

Benign Geçici Hiperfosfatazemili Bir Olgu

5. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi, Turkey, 10 - 14 April 2016

Brown Sendromu - Bir Olgu Sunumu

5. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongres, Turkey, 10 - 14 April 2016

Fareler, İnsanlar, Zehirle

5. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongres, Turkey, 10 - 14 April 2016

Fetal Valproat Sendromu: Bir Olgu Sunumu

59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 4 - 08 November 2015

Olgu Sunumu: Tinea İncognitO

Olgu Sunumu: Tinea İncognit, Turkey, 5 - 08 May 2015

Nadir bir EBV ilişkili Primer HLH nedeni: CD 27 eksikliğ

58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 22 - 26 October 2014

Tesadüfi Saptanan Konjenital Lober Amfizem Olgusu

3. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi, Kongre Kitab, Turkey, 30 April - 04 May 2014

Books & Book Chapters

Çocukluk Çağı Aşılarında Ebeveyn Kararsızlığı Nedenleri, Yönetimi ve Önlenmesi

in: İlk İki Yaşta Sık Karşılaşılan Sorunlar, Yalçın S.Songül, Editor, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, pp.9-17, 2021

ANTİPİRETİK UYGULAMALARI VE SIK YAPILAN YANLIŞLAR

in: Pediatride Güncel Yaklaşımlar-1, Barutçu A,Çiftçi AÇ,Şahin AB, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.81-90, 2020 Creative Commons License

Klamidya Enfeksiyonları

in: Yurdakök Pediatri, Mehmet Ceyhan(Bölüm Editörü) Murat Yurdakök (Kitap Editörü), Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.2620-2626, 2017 Creative Commons License

Uzamış QT Aralığı Sendromu

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, pp.890-891, 2015

Piyelonefri

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.722-723, 2015

Renal Ven Tromboz

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.736-737, 2015

Retinoblastom

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.740-741, 2015

Respiratuar Sinsityal Virus (RSV)

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.738-739, 2015

Kaşıntı

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.428-429, 2015

Psöriazis

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.710-711, 2015

Renal Tübüler Asido

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.734-735, 2015

Prune Belly Sendromu

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.706-707, 2015

Psittakoz

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.708-709, 2015

Protein Enerji Malnutrisyonu (Kwashiorkor)

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.702-703, 2015

Pulmoner Hipertansiyo

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.718-719, 2015

Pulmoner Embol

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.716-717, 2015

Purpura Fulminans

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.720-721, 2015

Proteinür

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, pp.704-705, 2015

Renal Arter Stenozu

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.732-733, 2015

Rektal Prolapsu

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.730-731, 2015

Pilor Stenozu

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.664-665, 2015

Kırma Kusurları

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevler, Ankara, pp.448-449, 2015

Kuduz

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.524-525, 2015

Puberte gecikmesi

in: 5-Minute Pediatric Consult, 6th Edition (5 Dakikada Çocuk Hastalıklarının Değerlendirilmesi, 6. Baskı), Prof.Dr.Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.712-713, 2015