Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Birliktelik Kuralları Madenciliği İle Yatan Hasta ProfilininÇıkarılması

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.4, pp.1917-1926, 2019 (Other Refereed National Journals)

A Study On Profiling Students via Data Mining

Alphanumeric Journal, vol.7, no.2, pp.239-248, 2019 (Other Refereed National Journals)

TIBBİ VERİLER ÜZERİNDE BİRLİKTELİK KURALLARI MADENCİLİĞİ

Cumhuriyet Üniveristesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergsi, vol.20, no.1, pp.410-419, 2019 (Other Refereed National Journals)

SİGORTA VERİLERİNİN BULANIK VERİ MADENCİLİĞİ İLE ANALİZİ

Avrasya Bilimler Akademsi İşletme ve İktisat Dergisi, vol.12, pp.103-116, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

YATIRIM TEŞVİK VERİLERİNİN VERİMADENCİLİĞİ İLE ANALİZİ

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.119-129, 2017 (Other Refereed National Journals)

USE OF ASSOCIATION RULE MINING WITHIN THE FRAMEWORK OF A CUSTOMER-ORIENTED APPROACH

European Scientific Journal, vol.12, no.9, pp.81-99, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜRÜN PORTFÖY PLANLAMASINDA VERĐMADENCĐLĐĞĐNDEN YARARLANILMASI ÜZERĐNE BĐRÇALIŞMA

Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.64-77, 2014 (Other Refereed National Journals)

Karar Ağaçlarıyla Öğrenci Verilerinin Sınıflandırılması

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.28, no.4, pp.101-112, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sivas Erzincan Kalkınma Projesi (SEKP) Verilerinin Veri Madenciliği ile Sınıflandırılması ve Kümelenmesi

Manas Journal of Social Studies, vol.3, no.10, pp.129-144, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters