Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ VE BORSA ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANEL VAR YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: G 20 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ (1995-2017)

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.4, pp.620-633, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)