Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

PERFORMANCE ANALYSIS FOR THE MOST CONVENIENT WIND TURBINE SELECTION IN WIND ENERGY FACILITY

ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES AND RESEARCH, vol.56, no.2, pp.21-36, 2022 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier

A GREY HYBRID MODEL TO SELECT THE OPTIMAL THIRD-PARTY LOGISTICS PROVIDER

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING, vol.32, no.1, pp.171-181, 2021 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier

A NEW INTEGRATED GREY MCDM MODEL: CASE OF WAREHOUSE LOCATION SELECTION

FACTA UNIVERSITATIS-SERIES MECHANICAL ENGINEERING, vol.19, no.3, pp.515-535, 2021 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier

New Grey Integrated Model to Solve a Machine Selection Problem for a Textile Company

FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, vol.28, no.1, pp.20-25, 2020 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Location selection for logistics center with fuzzy SWARA and CoCoSo methods

JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, vol.38, no.4, pp.4693-4709, 2020 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier

Supplier Selection by Using a Fuzzy Integrated Model for a Textile Company

Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, vol.30, no.5, pp.579-590, 2019 (SSCI) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

LOJİSTİK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÜLKE SIRALAMALARI: FARKLI YÖNTEMLERİN SIRALAMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.9, no.1, pp.512-541, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

MEREC ve WEDBA Yöntemleri ile Bir Lojistik Firmasının Yıllara Göre Performansının Değerlendirilmesi

European Journal of Science and Technology, no.33, pp.363-372, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Bulanık AHP ve Bulanık EDAS Yöntemleri İle Üçüncü Parti Lojistik Firması Seçimi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, pp.283-294, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

MAUT YÖNTEMİNİN MOOSRA VE ROV YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.258-266, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

The Analysis of the Importance of the Criteria Used in the Selection of Transport Vehicle According to Cargo Companies by BWM

Ekinoks Ekonomi İşletme ve Siyasal Çalışmalar Dergisi, vol.7, no.2, pp.127-140, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

SWARA Tabanlı CODAS Yöntemi İle Kargo Şirketi Seçimi

Manas Journal of Social Studies, vol.9, no.3, pp.1640-1647, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

STACKER SELECTION WITH PSI AND WEDBA METHODS

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.10, no.2, pp.493-504, 2020 (ESCI) identifier

G-20 ÜLKELERİNİN LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİNİN ÇOKKRİTERLİ KARAR VERME MODELİ İLE ÖLÇÜMÜ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, pp.1-450, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

TRANSPALET SEÇİMİ PROBLEMİNİN AHP VE EDAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Business Management Studies: An International Journal, vol.7, no.2, pp.668-686, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.23, pp.53-66, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

SWARA VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE CATERING FİRMASI SEÇİMİ

Business Management Studies: An international Journal, vol.7, no.4, pp.1467-1479, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Entropi ve MABAC Yöntemleri ile Personel Seçimi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.19, pp.1552-1573, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Bütünleşik Çok Kriterli Karar Verme Modeli ile Türkiye’deki Üniversitelerin Ödenek ve Harcama Açısından Performans Analizi

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), vol.10, no.19, pp.349-363, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Entropi Temelli ROV Yöntemi İle Esnek Üretim Sistemi Seçimi

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1, pp.187-194, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Lojistik Merkezi Yeri Seçimi

İktisadi Yenilik Dergisi, vol.5, no.2, pp.45-53, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

CRITIC VE EVAMIX YÖNTEMLERİ İLE BİR İŞLETME İÇİN DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.55, pp.881-887, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

GRİ AHS VE ARAS-G KULLANIMI İLE BİR RESTORAN İÇİN SEBZE TEDARİKÇİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.18, no.2, pp.189-204, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN TASARRUF ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ: SİVAS’TA BİR EKMEK FIRINI İÇİN UYGULAMA

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.18, no.1, pp.185-197, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

EDAS Yöntemi Kullanılarak Bir Tekstil Atölyesi İçin Dikiş Makinesi Seçimi

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.2, pp.169-183, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Dinamik Programlamanın İşçilik Maliyetlerinin Minimizasyonunda Uygulanması

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Comparison of MAIRCA and CoCoSo Methods

MEFKON 2021, Belgrade, Serbia, 02 December 2021, pp.1

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM: FUCOM YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

21. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2021

THE RANKING OF TURKISH UNIVERSITIES WITH COCOSO AND MARCOS

The 3rd Economics, Business Organization ResearchConference, ROMA, Italy, 20 - 22 November 2020, pp.374-392

PSI Yöntemi ile Stok Sınıflandırması

III. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Turkey, 28 - 29 November 2019, pp.59-60

Bulanık Moora Yöntemi ile Konveyör Seçimi

4th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 19 - 21 October 2019, pp.620-624

Third-Party Logistics Provider Selection By Using AHP and CODAS Methods

4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative SciencesProceedings, 22 - 24 November 2019

Transportation Firm Selection By Using SWARA And MABAC Methods

17th International Logistics andSupply Chain Congress (LMSCM), İstanbul, Turkey, 17 - 18 October 2019

Personnel Selection with SWARA and MOOSRA Methods

3th International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, 19 - 21 June 2019

Nakliye Aracı Seçimi için Karşılaştırmalı Çalışma

II. International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’19), 20 - 22 June 2019, pp.860-868

Performance Analysis of Iron And Steel Companies in the Forbes 2000 List

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS ECONOMICS, 4 - 06 October 2019, pp.44-49

Crıtıc Ve Codas Yöntemleri İle Hava Kompresörü Seçimi

39. Yöneylem Araştırması/ Endüstri Mühendisliği Kongresi, Turkey, 12 - 14 June 2019

THE USING OF DIFFERENT NORMALIZATION METHODS IN ROVMETHOD

18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 2 - 04 May 2019

SWARA VE MOORA-ORAN YÖNTEMLERİ İLE UN TEDARİKÇİSİ SEÇİMİ: GIDA SEKTÖRÜ İÇİN BİR SAYISAL ÖRNEK

III. KAORU ISHIKAWA BUSINESS ADMISNISTRATION and ECONOMY CONGRESS, 19 - 21 October 2018

An Integrated MCDM Model to Select a Renewable Energy Resource for Turkey

ICEB 2018 ULUSLARARASI EKONOMİ VE İŞLETME KONGRESİ, 27 - 29 June 2018 Sustainable Development

Basit Ağırlıklı Toplama ve VIKOR Yöntemi ile Bir İşletme İçin Bilgisayar Seçimi

XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.273

Basit Ağırlıklı Toplama ve VIKOR Yöntemi ile Bir İşletme için Bilgisayar Seçimi

18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017, pp.273

Analysis of the Optimal Olympic Place Choice in Turkey by Multi Criteria Decision Making Methods

International Society for The Social Sciences of Sport, Çorum, Turkey, 13 - 01 October 2017, vol.9, pp.10-12

BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME MODELİ İLE PAZAR ÇEKİCİLİĞİNİN BELİRLENMESİ

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS, Turkey, 7 - 09 September 2017, pp.39

Supplier Performance Evaluation By Using SWARA and MULTIMOORA

8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, 28 - 30 June 2017

Renewable Energy Source Selection and its Role in the Development of Turkey’s Renewable Energy Investments

8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, 28 - 30 June 2017 Sustainable Development

Renewable Energy Source Selection and its Rolein the Development of Turkey’xxs Renewable Energy Investments

8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, Belgrade, Serbia And Montenegro, 28 - 30 June 2017, vol.1, pp.90-91 Sustainable Development

Tedarikçi Firma Performanslarının SWARA ve MULTIMOORA Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, 28 - 30 June 2017, pp.457-472

Using Entropy weight and MOOSRA to select the best banker for a bank

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES, 10 - 14 May 2017

A Fuzzy Hybrid Model for Supplier Selection and Order Allocation

Fuzzyss’xx15 The 4th International Fuzzy Systems Symposium, 06 November 2015

Books & Book Chapters

Evaluation of the Criteria Used in the Selection of Renewable Energy Sources With the Plithogenic PIPRECIA Method

in: Optimization and Decision-Making in the Renewable Energy Industry, Balon, Figen; Topal, Ayşe; Demir Ezgi; Alptekin Ulutaş, Editor, IGI GLOBAL, pp.109-125, 2022 Sustainable Development

Selection of renewable energy sources for sustainable development and an economic model proposal for countries

in: Research Anthology on Clean Energy Management and Solutions, Mehdi Khosrow-Pour, Editor, IGI Global, Hershey, pp.1258-1276, 2021

Criteria for Selection of Transportation Vehicles According to Cargo Companies Using Fuzzy Methods

in: Criteria for Selection of Transportation Vehicles According to Cargo Companies Using Fuzzy Methods, Said Ali Hassan (Cairo University, Egypt) and Ali Wagdy Mohamed (Cairo University, Egypt), Editor, IGI GLOBAL, Pennsylvania, pp.214-231, 2021

Supplier Evaluation With BWM and Fuzzy CODAS Methods

in: Handbook of Research on Recent Perspectives on Management, International Trade, and Logistics, Aytekin Güner Koç, Doğru Çağlar, Editor, IGI GLOBAL, pp.335-351, 2021

Bulanık Swara ve Bulanık Moora Yöntemleri ile Bir Gıda Toptancısı İçin Nakliye Firması Seçimi

in: Üretim Yönetimi, Çolak, Selçuk, Editor, Akademisyen Yayınevi A. Ş., Ankara, pp.19-29, 2020

Evaluation of LPI Values of Transition Economies Countries With a Grey MCDM Model

in: Handbook of Research on Applied AI for International Business and Marketing Applications, Bryan Christiansen,Tihana Škrinjarić, Editor, IGI GLOBAL, California, pp.499-511, 2020

MOOSRA YÖNTEMİNDE FARKLI NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİN KULLANIMI

in: Güncel İktisat Çalışmaları, Bal, Harun, Editor, Akademisyen Yayınevi A. Ş., Ankara, pp.1-14, 2020

TÜRKİYE VE G-8 ÜLKELERİNİN DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

in: TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK Uygulamalı ve Teorik Seçme Konular, Yalman Noyan İlkay, Editor, Nobel, Ankara, pp.263-274, 2020

An Integrated Rough Model for Third Party Logistics Service Provider Selection

in: Theoretical and Applied Mathematics in International Business, Christiansen Bryan, Shuwaikh Fatima, Editor, IGI GLOBAL, pp.91-106, 2019

University Website Performance Evaluation Using Fuzzy SWARA and WASPAS-F

in: Multi-Criteria Decision-Making Models for Website Evaluation, Kemal Vatansever, Yakup Akgül, Editor, IGI GLOBAL, pp.151-165, 2019

Using of Fuzzy SWARA and Fuzzy ARAS Methods to Solve Supplier Selection Problem

in: Theoretical and Applied Mathematics in International Business, Christiansen Bryan,Shuwaikh Fatima, Editor, IGI GLOBAL, pp.136-148, 2019

Selection of Renewable Energy Sources for Sustainable Development and an Economic Model Proposal for Countries

in: Emerging Economic Models for Global Sustainability and Social Development, Christiansen B., Sysoeva I., Udovikina A., Ketova A., Editor, IGI GLOBAL, pp.65-83, 2018

Selection of Renewable Energy Sources for Sustainable Development and an Economic Model Proposal for Countries

in: Emerging Economic Models for Global Sustainability and Social Development, Christiansen B., Sysoeva I., Udovikina A., Ketova A., Editor, IGI Global, Hershey, pp.65-83, 2018

Supplier Performance Evaluation by Using SWARA and MULTIMOORA

in: Economics, Management, Econometrics, Ahmet Mete Çilingirtürk, Anne Albrychiewicz-Słocińska, Besim Bülent Bali, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.137-151, 2017