Education Information

Education Information

 • 2006 - 2012 Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Hıstory Of Turkısh Reforms, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Dr), Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1999 - 2002 Undergraduate

  Erciyes University, Tarih Pr. (İö), Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Atatürk devrimleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı (1924-1938)

  Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Dr)

 • 2005 Postgraduate

  1914 Bitlis isyanı

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English