Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Olfactory Function in Depressed Adolescents

JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL DISEASE, vol.208, no.6, pp.476-480, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Association of Suicide Attempt With Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Adolescents.

The Journal of nervous and mental disease, vol.207, pp.1025-1030, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Test anxiety and self-esteem in senior high school students: a cross-sectional study

NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.72, no.2, pp.84-88, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A Nonrandom Sample of 55 Sexual Abuse Cases in Sivas

MEDICAL SCIENCE MONITOR, vol.23, pp.4360-4365, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Çocukluk Çağı Masturbasyonu Tanılı Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Turkish Journal of Pediatric Disease, vol.14, no.6, pp.500-506, 2020 (Other Refereed National Journals)

Attention-deficit/hyperactivity disorder as a risk factor for fractures

The Anatolian Journal of Family Medicine, 2020 (Other Refereed National Journals)

Conversion Disorder with Sudden Visual Loss: A Case Report

Cumhuriyet Medical Journal, vol.42, no.3, pp.407-409, 2020 (Other Refereed National Journals)

Psychiatric Comorbidity and Psychosocial Impairments in Children with Dermatologic Disorders

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.14, no.3, pp.420-428, 2020 (Other Refereed National Journals)

Aripiprazole-induced oculogyric crisis (acute dystonia) in 11 years old girl: a case report

Cumhuriyet Medical Journal, vol.42, no.3, pp.403-406, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sivas İlinde Suça Sürüklenen Çocuk Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

The Bulletin of Legal Medicine, vol.24, no.3, pp.177-182, 2019 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocukluk Çağı Somatoform Bozuklukları’nın Tedavisi

19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, 17 September 2020

Yanık Hastalarında Görülen Psikiyatrik Hastalıklar ve Yönetimi

Yanık Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, Turkey, 31 August - 01 September 2019

Determination of the Possibility of Juvenile Delinquency with Support Vector Machines

29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.188

Ergenlerde flört şiddeti ve başa çıkma yolları

29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.33

Depresif Ergenlerde Koku İşlevleri

18th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, 25 - 28 April 2019, pp.689-690

Otizmde Ayırıcı Tanı Ve Tedavi

18th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, 25 - 28 April 2019, pp.98-101

Adölesanlarda İntihar Girişimi ile Toksoplasma Gondii Seroprevalansının İlişkilendirilmesi

12. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE BAĞIŞIKLAMA KONGRESİ, Turkey, 27 - 31 March 2019

Books & Book Chapters

OKUL REDDİ

in: ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE TEMEL KAVRAMLAR, Prof. Dr. Eyüp Sabri ERCAN,Dr. Öğr. Üyesi Öznur Bilaç,Dr. Öğr. Üyesi İpek Perçinel Yazıcı,Doç. Dr. Meryem Özlem Kütük,Doç. Dr. Ümit Işık,Doç. Dr. Ali Güven Kılıçoğlu,Doç. Dr. Fatma Sibel Durak,Prof. Dr. Hasan Kandemir,Doç. Dr. Kemal Utku Yazıcı,Dr. Öğr. Üyesi Gül Ünsel Bolat,Uzm. Dr. Canem Kavurma,Uzm. Dr. Fethiye Kılıçaslan, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.739-746, 2020 Creative Commons License

Ergenlerde Yeme Bozuklukları Yönetimi

in: Aile Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar, Prof. Dr. Ersin Akpınar, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.315-323, 2019 Creative Commons License