Education Information

Education Information

  • 2006 - 2013 Undergraduate

    Dokuz Eylul University, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

  • 2019 Postgraduate

    Pratik bir zorunluluk olarak hukuk güvenliği ve kanunlaştırma -İslam Hukuku açısından tahlili-

    Izmir Katip Celebi University, Instıtute Of Socıal Scıences