Publications & Works

Articles Published in Other Journals

New Coronavirus (2019-nCoV/COVID-19) and Vitamin C

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, vol.40, no.2, pp.260-264, 2020 (Other Refereed National Journals) identifier

EDİTÖRE MEKTUP: BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bozok Tıp Dergisi, vol.10, no.2, pp.250-251, 2020 (Other Refereed National Journals)

Determination of Knowledge and Attitudes Related to Pain of Nursing Students in Turkey

International Journal of Caring Sciences, vol.13, no.1, pp.716-724, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Attitudes of Turkish Health Care Professionals toward Organ Donation and Factors Affecting Organ Donation: A Systematic Review

International Journal of Caring Sciences, vol.13, no.1, pp.93-100, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Attitudes of Turkish Health Care Professionals toward Organ Donation andFactors Affecting Organ Donation: A Systematic Review

International Journal of Caring Sciences, vol.13, no.1, pp.93-102, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Organ Bağışı Konusundaki Tutumları

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.28, no.1, pp.90-98, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kök Hücre Tedavisi Yapılan Periferik Arter Hastalarının Roy Uyum Modeli’ne Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.166-172, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelik Bakımında Güncel Bir Yaklaşım: Bariyatrik Cerrahi Komplikasyonları

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, vol.11, no.1, pp.68-73, 2019 (Other Refereed National Journals)

HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI STRES VE STRESLE BAŞ ETME DAVRANIŞLARI

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.11, no.4, pp.347-356, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Hemşire, Hekim ve Hastaların Hemşirelik İmajına İlişkin Görüşleri

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.38-44, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bozok Tıp Dergisi, vol.9, no.1, pp.152-159, 2019 (Other Refereed National Journals)

Hemşire, Hekim ve Hastaların Hemşirelik İmajına İlişkinGörüşleri

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.38-44, 2019 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YAŞLI KADINLARDA DÜŞME PREVELANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, Kırıkkale, 5 - 08 July 2018

The Determination of the Quality of Life of Individuals Before and After Bariatric Surgery

II. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ – SAĞLIK ve SPOR BİLİMLERİ, 5 - 08 July 2018

CERRAHİ VE DAHİLİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN AĞRI YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS,HEALTH AND SPORT SCIENCES, 5 July - 05 August 2018

Balın Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS,HEALTH AND SPORT SCIENCES, 5 - 08 July 2018

Determination of knowledge and attitudes related to pain of nursing students.

T.C. Trakya ÜniversitesiTrakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 23 - 25 November 2017

Attitude and Views of Turkish health care professionals Regarding Organ Transplantation: Literature Review

Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Edirne, Turkey, 23 - 25 November 2017