Education Information

Education Information

 • 2012 - 2018 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Artvin Coruh University, Health Academy, Department Of Nursıng, Turkey

Dissertations

 • 2014 Postgraduate

  Sivas il merkezi sağlık çalışanlarında şiddete maruziyet sıklığı ve şiddetin tükenmişlik düzeyine etkisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı (Yl) (Tezli)