Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sivas İl Merkezi Sağlık Çalışanlarında Şiddete Maruziyet Sıklığı

Ankara Medical Journal, vol.17, no.4, pp.216-225, 2017 (Other Refereed National Journals)

Sivas İl Merkezi Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.2, pp.24-34, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL İLK YARDIMDÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK -MÜHENDİSLİK - FEN VE SAĞLIKBİLİMLERİ KONGRESI, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019

HEMŞİRELERİN TEMEL İLK YARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULAMASI

3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK -MÜHENDİSLİK - FEN VE SAĞLIKBİLİMLERİ KONGRESI, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.306-314

MYO ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK -MÜHENDİSLİK - FEN VE SAĞ LIKBİLİMLERİ KONGRESI, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.330-338

SİVAS İL MERKEZİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ŞİDDETE MARUZİYET SIKLIĞI

I. INTERNATİONAL SCİENTIFIC AND VOCATIONAL STUDİES CONGRESS, 8 - 11 September 2017

SİVAS İL MERKEZİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ

I.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES, 9 - 10 September 2017

Books & Book Chapters